Kostomłoty

PIERSNO 5

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Biuro Podróży Monia Travel jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystycznej (DIT). Działa na polskim rynku turystycznym od 2009 roku zajmując się kompleksową obsługą ruchu turystycznego. Posiada zezwolenie nr 000650/09 na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez Wójta Gminy Kostomłoty. Wpisane jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod numerem 420/10/2010 prowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i prowadzoną działalnością turystyczną posiada gwarancję ubezpieczeniową w tym zakresie, wystawioną w dniu 12.03.2013 przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o numerze polisy 01.233.657

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.